top of page

INTERVIEWS

in·ter·view (het; o; meervoud: interviews) - vraaggesprek met het doel om het gehoorde te publiceren of uit te zenden (Van Dale)

Voor FIeR is oprechte interesse de basisvoorwaarde voor een geslaagd interview. Een goed vraaggesprek vergt een gedegen voorbereiding. Inlezen in de materie en affiniteit met het onderwerp dragen bij aan het schrijven van een weloverwogen artikel. Net als inlevingsvermogen. Naast persoonlijke interviews, verzorgt FIeR ook vraaggesprekken met meerdere personen tegelijk. 

bottom of page