top of page

HET TEKSTBUREAU

FIeR gaat voor een journalistieke aanpak, met interviews en reportages als de voornaamste disciplines. Ook verslaglegging van vergaderingen, congressen of symposia rekent FIeR tot een kerntaak.

De land- en tuinbouw is een van de belangrijkste sectoren waarover FIeR schrijft. Andere specialiteiten zijn sport en ruimtelijke ordening. Verder heeft het tekstbureau ervaring met opdrachten op het vlak van cultuur, onderwijs, visserij en de gezondheidszorg. 

Naast het schrijven van losse opdrachten, verzorgt FIeR ook de redactionele coördinatie van magazines. Ook hoopt FIeR in 2016 een biografie af te ronden van een Noord-Hollandse tuinbouwbestuurder.

bottom of page